Skontaktuj się z nami E-mail : unstoppablearmy@unstoppablearmy.org Phone: +48 504 364 288, +48 696 180 603 (English)

Modlitwa

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Usilna modlitwa sprawiedliwego wiele może zmienić (Jakub 5:16-18)

Modlitwa jest naszym połączeniem z Bogiem, w niej jest nasz dostęp do duchowego świata, aby zmieniać rzeczy w realnym świecie. Bóg powiedział w swoim słowie, że kiedy wołamy do Niego, On odpowie (Jeremiasza 29:11-12). To jest naprawdę wielki przywilej. Pragnieniem naszego kochającego Ojca w Niebie jest posiadanie relacji z każdym z Jego dzieci.

Jezus powiedział: „…zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać” (Łukasz 18:1)

WIZJA

  • Wpłynąć na ziemię Polską poprzez modlitwę, dla wielkiego przebudzenia, które sprowadzi wielu do poznania Jezusa Chrystusa (2Koryntian 4: 1-4; Łukasz 21:36)
  • Modlitwa, za każdy organ w Polsce (Instytucje, Rząd itp.) abyśmy mogli prowadzić ciche i spokojne życie w pełni pobożności i godności. (1 Tymoteusza 2:1-2)
  • Modlitwa za wszystkich świętych, dla efektywnego głoszenia ewangelii w narodzie Polskim (1 Tesaloniczan 3:1-2)
  • Modlitwa za potrzeby innych ludzi, w Polsce oraz poza jej granicami.
Możesz też wysłać nam swoją prośbę modlitewna na  :
prayeronline@unstoppablearmy.org