Skontaktuj się z nami E-mail : unstoppablearmy@unstoppablearmy.org Phone: +48 504 364 288, +48 696 180 603 (English)

+

Ostatnie Kazanie: Ustawienie się w miejscu odpowiedzi cz5 - Czwartek 23/02/2020


Latest News

Dawanie ofiarne

Dawanie ofiarne jest zasadą, którą Bóg sam praktykuje. On dał Swojego jednorodzonego Syna, aby odkupił Jego dzieci z rąk diabła. Kiedy człowiek odrzucił Boga i upadł, Bóg zapoczątkował dawanie ofiarne, ofiarując Jezusa. Dając Swojego jedynego Syna, Bóg zademonstrował nam najgłębszy wyraz Swojej miłości. Dzięki temu darowi, Bóg ma teraz wielką rodzinę. Nasz Bóg jest dawcą…


Upcoming Events

Fellowship With UsAwesome meetingsExperience his presencesee all events