Skontaktuj się z nami E-mail : unstoppablearmy@unstoppablearmy.org Phone: +48 504 364 288, +48 696 180 603 (English)

+

Dzieci

 

NASZA SŁUŻBA WŚRÓD DZIECI

Jezus kocha małe dzieci i chce, aby one przychodziły do Niego. Bóg chce, aby dzieci poznały Go i wzrastały w Jego mądrości i bojaźni. W każdym dzisiejszym małym dziecku jest zalążek przywództwa na jutro, oni są światowymi zmiennikami jutra.

 

Dlaczego mamy uczyć małe dzieci?

Ks. powtórzonego prawa 6:5-7

Z tego fragmentu jasno wynika, że jeżeli Boże słowo jest częścią naszego życia to mamy też go nauczać nasze dzieci, przy każdej okoliczności codziennego życia, przy każdej okazji mamy uczyć dzieci Słowa Bożego. Jest  to nasze codzienne zadanie. 

2 list do Tymoteusza 1:5, 3:14-15

Te fragmęty pokazują, że Tymoteusza uczona Pisma Świętego od najmłodszych lat i dlatego był on w stanie przyjąć zbawienie.

Mateusza 19:14

Lecz Jezus powiedział: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie. ”

Ten szczególny fragment Pisma pokazuje nam, że Bóg jest zainteresowany także dziećmi i pragnie ich obecnościu u Swego boku. Bóg chce, żeby także ci mali ludzie stali się częścią Jego rodziny. 

Dlatego w każdą Niedziele odbywa się Szkółka Niedzielna, poświęcona dzieciom. Jest to czas, w którym nasi nauczyciele starają się przybliżyć Boga swoim małym uczniom.

Szkólka Niezielna odbywa się w tym samym czasie co Niedzielne Nabożeństwo. Dzieci po czasie uwielbienia przechodzą wraz z nauczycielem do innego pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. Nasze lekcje staramy się dostosować do potrzeb i wieku naszych dzieci aby było im jak najłatwiej przyswoić sobie Boże prawdy.