Skontaktuj się z nami E-mail : unstoppablearmy@unstoppablearmy.org Phone: +48 504 364 288, +48 696 180 603 (English)

News

Dawanie ofiarne

Kategorie: Bez kategorii

Dawanie ofiarne jest zasadą, którą Bóg sam praktykuje. On dał Swojego jednorodzonego Syna, aby odkupił Jego dzieci z rąk diabła. Kiedy człowiek odrzucił Boga i upadł, Bóg zapoczątkował dawanie ofiarne, ofiarując Jezusa.

Dając Swojego jedynego Syna, Bóg zademonstrował nam najgłębszy wyraz Swojej miłości. Dzięki temu darowi, Bóg ma teraz wielką rodzinę.

Nasz Bóg jest dawcą i każdy narodzony z Boga musi żyć według Jego przykładu. Księga Przysłów 11:24. W królestwie Bożym dobrobyt jest uwarunkowany. Powodzi ci się tylko wtedy, gdy przestrzegasz zasad Królestwa Bożego. Królestwo Dobrobytu nie przychodzi przez trud pracy. Klucze do królestwa wymagają przestrzegania zasad Królestwa Bożego.

Życie nie da ci tego, czego pragniesz, ale to co zasiejesz. To niemożliwe żebyś był dawcą i zbankrutował. Nie bądź dawcą pod wpływem emocji, ale dawaj świadomie. Nasze dawanie jest wyrazem miłości do Boga. My dajemy z przekonania, świadomie i nie pod wpływem emocji.

WARUNEK, KTÓRY SPRAWIA ŻE NASZE DAWANIE JEST PRZYJĘTE PRZEZ BOGA:

Każde dawanie niesie ze sobą nagrodę, więc gdy dajesz Bogu, czyń to tak, jak jest to Bogu należne, a On cię odpowiednio wynagrodzi.

  1. Radośnie
  2. Chętnie
  3. W miłości (1 List do Koryntian 13: 3)
  4. Na cześć Boga (Malachiasza 1: 6)
  5. Ofiarnie

DAWANIE OFIARNE

Królestwo dobrobytu nie dzieje się przez przypadek, tylko przez przestrzeganie zasad Królestwa Bożego. Kiedy nie dajesz Bogu tego, na co zasługuje. Nie możesz wznieść się ponad poziom swojego dawania. Bóg daje tylko na podstawie miarki podanej Mu przez ciebie. Księga Powtórzonego Prawa 16:17 – dawajcie zgodnie z miarą błogosławieństw Bożych w waszym życiu. Nie zazdrośćcie nikomu sukcesu, ale starajcie się poznać ich poświęcenie. Aby być dawcami, musicie być uwolnieni od skupienia na sobie samym. Jedyne miejsce w Biblii, które mówi o wypróbowaniu Boga i sprawdzeniu Go jest w Księdze Malachiasza 3:10. Dziesięcina jest wyrazem posłuszeństwa i każdy wyraz posłuszeństwa przyciąga dobroć Bożą.

MODLITWA

Niech Bóg uwolni cię od skupienia nad sobą samym. Przychylność przyciąga przychylność, podobnie jest z życzliwością. Bóg otrzymując od ciebie najpierw patrzy na twoje serce.

KOMU DAWAĆ:

  1. Daj biednym. Księga Przysłów 20: 20. Psalm 41: 1-2. Dawanie ma wpływ wieczny. Abyśmy mogli doświadczyć wyzwolenia, nie możemy być tylko modlącym się kościołem, ale Kościołem, który  poprzez dawanie jest posłuszny Bogu. Nie można zastąpić posłuszeństwa modlitwą. Aby doświadczyć Boga, musisz żyć według Słowa Bożego. Prawdziwi czcicieli uwielbiają Boga na podstawie Słowa Bożego.

 Kiedy dajesz swojemu prorokowi, potrzebujesz błogosławieństwa, a nie podziękowania. W czasie twoich problemów, co przemówi na twoją obronę? Wy, którzy nie macie relacji z Bogiem (???)

  1. Daj by żyć długo. 2 List do Koryntian 8: 1-7. Według Pawła, łaska do dawania która uwalnia cię do królestwa dobrobytu, jest innym rodzajem łaski. Nie możesz być dawcą i być przygnębionym. Duchowi i ziemscy rodzice. Długie życie zależy od szacunku, jaki okażesz swoim rodzicom. Paweł powiedział kościołowi w Koryncie, że żeby się wyrwać z ubóstwa powinni być jak kościół w Mecedonii. Jest moc, o którą musimy się modlić; zeby mieć zdolność do dawania. Są pewne błogosławieństwa, które są powiązane z naszym posłuszeństwem Bogu. Nie przychodzą tylko z modlitw. Aby być uzdolnionym do majętności, trzeba najpierw umieć dawać. Księga Przysłów 11:25. Dobroczynna dusza bywa rzeźwiona; a kto nasyca, bywa i sam nasycony.

         Dawanie nie jest możliwe bez łaski od Pana.

  1. Miłość do Boga. Współczucie wobec ludzi, za których umarł Jezus. Ludzie, którzy kochają innych są dawcami. Nasze zasoby kierujemy w kierunku tego, co cenimy. Ewangelia Mateusza 6:24 – Bóg nie może mnie naprawdę mieć jesli nie ma mojego czasu, pieniędzy i mojej uwagi. Twój czas, pieniadze i twoja uwaga oddane Bogu są dowodem, że żyjesz dla Niego. Twoje ziarno jest twoją przyszłością, poproś Boga, aby dał ci ziarno i proś o łaskę do posłuszeństwa. Mecedoński kościół oddał się Bogu i był ofiarny Bogu.
Dodał: godsarmy