SŁUŻBA

ministry PL copy

„To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.

A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej. „ (Filipian 2:5-8)

Każdy z nas został stworzony dla konkretnego celu. Wszechmogący Bóg miał plan dla naszego życia, już przed założeniem świata. Włożył w nas dary, talenty, możliwości itd. (Efezjan 1:4). Jesteśmy, aby służyć światu środkami, w które zaopatrzył nas Bóg.

Możesz służyć Bogu na wiele sposobów, przez pozytywny wpływ na innych ludzi, przez modlitwę, twój czas, pomoc, finanse, służbę w kościele itd.

Nie bądź bierny! Jest wiele pracy, która musi być zrobiona – Bóg cię potrzebuje!

(Mateusza 25:14-30)