Nasza Wizja

Służba Międzynarodowej Bożej Armii jest posługą globalną z wizją zaniesienia Bożej Obecności i poznania Boga do narodów świata. Pozostałe jej wizje i misje są następujące:

– Odkupienie zagubionych, pasja by zobaczyć jak mężczyźni i kobiety przychodzą do pełnego poznania Boga,

– Dostać się do Nieba,

– Modlitwa wstawiennicza za narody świata, rządy, kościoły, rodziny i osoby,

– Wzmocnienie i uwolnienie mężczyzn i kobiet do ich przeznaczenia,

– Służenie ubogim, potrzebującym i tym w więzieniu,

– Przynosić wyzwolenie tym w niewoli i uciskanym.